PRIMERA VISITA

Aquesta visita és bàsica per a conèixer el pacient i poder valorar quina és la seva problemàtica. Un cop explorada la cavitat bucal es valoraran quines són les seves necessitats. S’informarà el pacient i es donarà un pressupost del tractament aconsellat.

En alguns casos més complexes com ara l’ortodòncia, les rehabilitacions o situacions dubtoses, caldria un estudi més profund; es demanarien proves complementàries i amb posterioritat es faria una segona visita amb les propostes de tractament possibles.