PRÒTESIS DENTALS

Aquesta és la branca de l’odontologia encarregada de reposar les peces perdudes.

A grans trets poden ser movibles o fixes.

Les pròtesis movibles són de posar i treure. Poden ser de totes les peces i  per això existeix la pròtesi dental completa o bé parcials. En aquest últim cas, les pròtesis s’aguanten a les dents deciduals amb uns topes i ganxos.

Les pròtesis fixes, com el seu nom indica, no s´han de treure. Aquestes poden subjectar-se en les mateixes dents o bé poden ser implanto-suportades. Les primeres requereixen desgastar les dents de suport per poder subjectar les que manquen. En canvi, les implanto-suportades estan subjectades amb implants.

Els materials utilitzats poden ser metall-porcellana, porcellana o zirconi, que presenta una millor estètica.