EMBLANQUIMENT DENTAL

Consisteix a aconseguir abaixar el to del color dental.

Primer de tot cal valorar quina és la causa del color, no tenir patologia dental, i tampoc cap síntome que ho contraindiqui com ara la sensibilitat dental.

Hi ha diversos sistemes, però tots consisteixen a aplicar un producte a base de peròxid d’hidrògen o cabamida. El tractament es podrà fer a casa (ambulatori), o bé en consulta en sessions d’una hora aproximadament.

És un tractament indolor i la durada depèn de cada pacient.