CIRURGIA ORAL I MAXIL.LOFACIAL

La cirurgia oral realitza petites intervencions en la  cavitat oral. Aquestes es realitzen amb anestèsia local i amb un postoperatori còmode.

Les cirurgies més freqüents són:

  • extraccions de cordal inclòs
  • extracció de peces incloses
  • fenestració de canins
  • exèresis de quists
  • apicectomies
  • biòpsies
  • frenectomies