ODONTOLOGIA CONSERVADORA

Diagnosticar i tractar les lesions de càries

Aquesta és l’odontologia encaminada a diagnosticar i tractar les lesions de càries, per tal de restituir les funcions masticatories i estètiques que la dent hagi pogut perdre.

Un una fase inicial, la càries és totalment asimptomàtica i usualment només els professionals la podem detectar. Les visites de control anual permetran detectar-les en aquesta situació i la seva reparació serà molt més senzilla i duradora.

El tractament de la càries és la neteja de la superfície danyada i posterior OBTURACIÓ. En l’actualitat les obturacions es realitzen  amb resines de compòsit que tenen una duresa i color com les nostres dents.

Si hi ha molt teixit danyat pot ser necessària una incrustació de ceràmica o una corona.

En els casos on la càries afecti el teixit polpar, caldrà realitzar l’ENDODÒNCIA (col·loquialment, «matar el nervi»).

L’objectiu d’aquest tractament és eliminar els bacteris del teixit nerviós, reomplir els conductes per tal de poder donar consistència a les arrels i evitar posteriors colonitzacions bacterianes. Posteriorment a l’endodòncia es requereix la reconstrucció de la peça.