VISITA D’URGÈNCIA

Entenem com a visita d’urgència aquella que té dolor, punxa quelcom o suposa un problema estètic. En aquests casos sempre es farà el possible per tal de realitzar la visita d’urgència el mateix dia i com a molt,  si no hi hagués professional, l’endemà.

De totes maneres, sempre el personal auxiliar contactaria amb la Dra. per tal de poder donar una solució.